Thursday, December 16, 2010

LAD101 vår 2010 xref - plotting - f05

Del 1 viser hvordan vi bør jobbe med eksterne referanser (xref) i tegningene våre for å kunne jobbe effektivt og velorganisert, samarbeide og utveksle filer samt at vi alltid må forholde oss til geografisk korrekt koordinatsystem og nullpunkt for at de prosjektene vi tegner skal kunne bygges og plasseres på rett sted i det virkelige terrenget.

Øving med xref:


Del 2 av denne gjennomgangen omhandler plotting/printing/utskrift fra AutoCAD. Gjennomgangen viser hvordan man velger skriver, arkformat og utskriftsområde, bruk av plottestiltabell. Å sette opp en layout med rammer, tittelfelt og viewporter samt finne riktig skala/målestokk utsnitt av tegningen. Noe mange sliter med i begynnelsen
Det er først ved utskrift at man må forholde seg til en målestokk i DAK-tegning. Vi tegner alltid i målestokk 1:1 der vi har bestemt en tegningsenhet på forhånd. Landskapsarkitekter tegner i all hovedsak med enhet meter, dvs 1 enhet (unit) = 1 meter og må skalere tegningen ihht det for å få korrekt målestokk. Skalaen bestemmes ved å velge korrekt zoom-skala i viewportene (viewport scale) og slike zoom-skalaer er gjerne noe man setter opp i tegningsmalen sin, men det er veldig greit å kunne skalere viewportene manuelt også. En anbefalt huskeregel for å skalere riktig når man tegner i meter er 1000-huskeregelen: zoom-skala = 1000:målestokken:
 • 1:5000 =1000:5000
 • 1:1000 =1000:1000
 • 1:500 =1000:500
 • 1:200 =1000:200
 • 1:100 =1000:100
 • 1:50 =1000:50
 • 1:20 =1000:20
 • 1:10 =1000:10

Figur til høyre:
Eksempelvis ser det slik ut i tegningsmalen vi bruker på ILP (acadiso2011.dwt) der skalaen for 1:200 er satt opp med 1000 paper units = 200 drawing units.


Det er også nyttig å bruke en toolbar for å kunne skalere viewportene. Toolbars var mye brukt før Ribbon dukket opp i AutoCAD og denne videoen viser hvordan man kan finne fram en god gammaldags toolbar:  Video fra øving med oppsett av plot:  Forelesningsnotat i Powerpoint - f05
  Forelesningsnotat i PDF - f05
  Notat til øving - ø05
  Øvingsfiler - ø05

  khw

  1 comment:

  1. Bjørn Amund Enebo har laget en kalkulator for å beregne rett zoom-skala. Den virker også veldig bra:
   http://www.enebo.no/redskap/xpkalkulator/index.html

   ReplyDelete