Friday, December 10, 2010

LAD101 vår 2010 egenskaper og lag - f03

Forelesning 3 handler om tegningsobjektenes egenskaper der vi ser nærmere på Color, Layer, Linetype, Linetype scale og Lineweight. Vi ser også på bruk av lag i en tegning og lagegenskapene som objektene kan arve fra innstillingene på lagene. Til sist ser vi på fargelegging og bruk av hatch. Det er også tema for øvingen der oppgaven er å opprette lag i en tegning og legge nye og eksisterende objekter over på lag og skru lag av/på slik at det kan lette arbeidet med fargeleggingForelesningsnotat i Powerpoint - f03
Forelesningsnotat i PDF - f03
Notat til øving - ø03
Øvingsfiler - ø03

No comments:

Post a Comment