Tuesday, December 7, 2010

LAD101 vår 2010 tegne nøyaktig - f02

Forelesning 2 fra LAD101 våren 2010 går ut på metoder for å tegne og konstruere tegningen nøyaktig og bruke ulike hjelpemidler i AutoCAD til å oppnå den nøyaktigheten som må til for å ha en velfungerende tegning. Del 1 omhandler koordinatsystemet, konstruksjon med koordinater og tegnemetodene absolutte koordinater/ relative koordinater/ relative polare koordinater/ angi avstand direkte/ angi vinkel og avstand.
Videre omhandles redigering med håndtakene på polylinje- og linjeobjektene. Opptaket er fra en tidligere AutoCAD-versjon og redigering med håndtak har blitt ytterligere utnyttet i 2011-versjonen av programmet. Men det blir man kjent med etterhvert, metodene for å kontruere nøyaktig funker fortsatt.

Videoene er fra de første opptakene jeg gjorde på ILP og bærer preg av noe prøving/feiling. Disse første er uten lyd, men med påskrifter og fungerer brukbart dersom man bruker mulighetene til å spole fram og tilbake når det går for tregt - eller for fort :-).

Del 1:


Del 2:


Forelesningsnotat i Powerpoint - f02
Forelesningsnotat i PDF - f02
Notat til øving - ø02
Øvingsfiler - ø02

No comments:

Post a Comment