Wednesday, December 15, 2010

LAD101 vår 2010 blokker - f04

Forelesning 4 går ut på å lage en blokk (block) av objekter i tegningen. Blokker er svært nyttige og besparende å bruke i all DAK-tegning da det gjelder å ikke tegne ting som symboliserer det samme mer enn en gang. I øvingen ser vi på å lage en blokk av et tresymbol i en plantegning, men blokker kan brukes til alle mulige andre ting i en tegning som feks biler, mennesker, gjerder, skilt, benker og bord osv.
Det er noen hovedregler som man bør holde seg til når man lager blokker selv:
  • Alle objektene i blokksymbolet skal ligge på lag 0
  • Alle objektegenskapene skal settes til Bylayer slik at man styrer disse med lagstandarden som er gjeldende
  • Basepunkt/innsettingspunkt skal være på et logisk sted i forhold til hva blokka skal symbolisere (feks for et tresymbol i plan bør det være midt i tresymbolet der trestammen skal plantes i jorda, mens for et tresymbol i snitt bør det være nederst på stammen, også det der trestammen skal plantes i jorda)
  • Skala må være i forhold til tegningsenheten og symboler som kan ha forskjellig skala kan gjerne settes opp slik at det er lett å bestemme den størrelsen det skal ha. Feks er det veldig greit om tresymbolet kan få en skala (scale) på 5 dersom det skal symbolisere et tre som er 5m bredt
Prøv å lage ned dine egne symboler og test ut disse reglene. Det finnes også nettsteder der man kan laste ned symboler som andre brukere har lagt ut. Som feks http://www.cben.net/ som jeg har brukt en del selv. Men husk alltid å sjekke og rense opp i symbolene i forhold til at de er utført i henhold til hovedreglene. Ellers får man fort problemer! Jeg har også lagt ut et knippe tresymboler som en start på et blokkbibliotek til fri benyttelse her.
Forelesningsnotat i Powerpoint - f04
Forelesningsnotat i PDF - f04
Notat til øving - ø04
Øvingsfiler - ø04

khw

No comments:

Post a Comment