Friday, December 17, 2010

LAD101 vår 2010 lagstruktur og tegne en vei - f07

Lagstrukturer er viktige i forhold til å kunne lage tegninger i DAK som er brukbare for en selv og spesielt med tanke på å kunne samarbeide med andre. Både i samarbeid internt på et landskapsprosjekt og eksternt med utveksling at tegninger med andre fagdisipliner som feks arkitekter og ingeniører. Vi har mye igjen for å ha en god struktur på det arbeidet vi leverer!
I dette eksemplet skal vi bruke en lagstruktur som er bygge opp etter Norsk Standard - Bygningsdelstabellen (NS3451). Den skal i prinsippet dekke alle bygningsdeler i landskapet under kapittel 7 - utendørs. Dvs at alle koder som starter med tallet 7 er utendørs. Videre har vi en annen standard som gjelder DAK laginndeling (NS8351) som identifiserer de uike fagdisiplinene i et prosjekt. Der har landskapsarkitekt fått fagkode L. Denne standarden definerer også oppbygning av lagene med prefiks/lagnummer/skilletegn/suffiks. Til sammen skal det utgjøre 12 tegn.
Et eksempel kan være et lag som heter L7723-tre der
  • L (prefiks) står forLandskapsarkitekt
  • 7723 (lagnummer, opptil 4 sifret nivå) der 7 er Utendørs, 77 er Park og hage, L772 er Beplantning og 4. siffer 7723 er et selvvalgt siffer for Tre. Et tre gjengis dermed som bygningsdelen tre i beplantning i en park/hage som er utendørs :-)
  • - er skilletegn
  • tre (suffiks) er en forklarende tekst som er valgfri. Siden lagnavnet er begrenset til 12 tegn er det 6 tegn igjen til suffikset. Det er ikke alltid nok til å få en forklaring på hva laget står for i klartekst. Derfor er det benyttet en lengre forklarende tekst i AutoCAD prototypen som kommer i tillegg til lagnavnet
I den praktiske øvingen blir man introdusert til en prototype/mal som har en lagstruktur som bygger på denne. Her og der det ikke tilstrekkelig utbygd i bygningsdelstabellen slik at det er foretatt noen frie valg av koder for å representere bygningsdelen. Standarden kan gjerne videreutvikles der det er manglende koder! Øvingsoppgaven tar for seg å tegne en vei i et terreng der man også øver på teknikken med å tegne senterlinja først som en kladd, forenkle med så mye rette linjer som mulig og bruke fillet-kommandoen for å sette inn buer/radier ihht den veitypen man jobber med. Det finnes videreutvikling av AutoCAD der slik tankegang er videreutviklet og langt mer fleksibelt (bla Civil 3D) , men dette er en brukbar metode når man kun jobber med 2D AutoCAD.Forelesningsnotat i Powerpoint - f07
Forelesningsnotat i PDF - f07
Notat til øving - ø07
Øvingsfiler - ø07

By Knut H. Wik (former teacher at ILP)

No comments:

Post a Comment