Monday, January 25, 2010

Sette inn et ortofoto i AutoCAD

For å få plassert et orthofoto på geografisk riktig sted ihht kartet vi bruker kan vi bruke funksjoner i Focus Civil Tools. Det forutsetter at orthofoto har blitt lastet ned sammen med en tekstfil som angir korrekte koordinater for hjørnene av bildet. Dette kan være filer som har filformat .sos, .xml  eller .mmm og som ellers har samme filnavn som selve bildefila
Ved ILP får vi slike orthofoto fra www.norgeibilder.no Det kan for eksempel se slik ut:


  • Start AutoCAD Civil 3D og gå til Ribbon-flik Focus AutoCAD Civil 3D Tools
  • Klikk på Ortofoto-knappen og bla til mappa med orthofotoene, velg ett av filformatene, for eksempel .sos, og pek på tekstfila (eller tekstfilene) til bildet (-ene) som skal settes inn. Det er altså tekstfilene som skal velges i denne importen, ikke bildefilene!
  • Bildefilene settes inn 100% korrekt i forhold til kartet (forutsatt selvfølgelig at du bruker UCS World...)

Anbefaling:
  • Sett inn bildene i en tom fil der det kun er disse bildefilene og navngi denne fila for eksempel kart orthofoto.dwg
  • Bruk denne fila som xref i din tegning.dwg så kommer den riktig inn hver gang og du kan også jobbe i vanlig AutoCAD uten å måtte tenke på riktig skalering
  • Bruk kommandoen tframes til å slå ramma rundt bildene av/på
Er oppløsningen for høy og det går for tregt? Sett ned oppløsningen i Photoshop og erstatt bildene med lavoppløselige kopier

Se forelesningsnotat om orthofoto som pdf

No comments:

Post a Comment