Thursday, November 4, 2010

Bok om Revit - på norsk

Gyldendal undervisning har nettopp gitt ut en bok Revit Architecture - på norsk (ISBN 978-82-05-40735-0). Boka er skrevet av Odd Sverre Kolstad som tidligere har gitt ut tilsvarende bøker om AutoCAD i flere versjoner. AutoCAD-bøkene brukes i undervisningen på ILP og kjennetegnes med sin grundighet og tilpasning til norske forhold. Hvorvidt Revit Architecture - på norsk er like grundig gjenstår å se da vi nettopp har kommet over den, men med erfaring fra AutoCAD-bøkene er det all grunn til å forvente tilsvarende fra denne. En forsmak på boka samt øvingsfiler kan lastes ned på ressursidene til boka http://www.it-fag.no/revit/default.asp

No comments:

Post a Comment